هر تاریخی حریره جزیره کیش بقایایى در مرکز ساحل شمالى جزیره قراردارد که به احتمال بسیار قوى به دوره ساسانیان و اوایل دوره اسلامى بر مى گردد . این بقایا در وسعتى بالغ بر سه کیلومتر مربع ، بازگو کننده این مطلب است که روزگارى شهرى بزرگ و اباد در این منطقه وجود داشته و جمعیت کثیرى را در خود جاى مى داده است.

http://www.kishtor.com
آن چه امروز از این شهر بر جاى مانده حجمى از معمارى شهرى است اما کمتر و به ندرت طاق ها و پوشش ها و سقف ها سالم برجاى مانده است جز پاره اى موارد که پوشش هاى طاقى شکل سنگى از گزند تخریب در امان مانده است.بقایاى شهر حریره در امتداد ساختمانهاى بندرگاه و دفاتر آن ، قابل دیدن است. طبق نظر سازمان میراث فرهنگى ، شهر حریره هشتصد سال قدمت دارد.    
حمام حریره کیش
حمام در ناحیه شمال غربى خانه اعیانى و با فاصله تقریبى 30 مترى از آن ، دومین بخش از محوطه حریره قرار دارد . این بخش شامل حمامى است با صحن هاى متعدد و حصار آن با مساحتى تقریبى 500 متر مربع .    
به نظر مى رسد این حمام در نوع خود از قدیمى ترین حمام هاى ایران باشد که طى کاوش هاى باستان شناسى کشف و شناخته شده است . بناى حمام از سنگ هاى قلوه آهکى و مرجانى و ساروج ساخته شده و داراى فضاهاى مختص از جمله گرمخانه ، محل تنظیف ، خزینه ، سربینه مى باشد .

http://www.kishtor.com
در کف گرمخانه هنگام کاوش ، قطعات سفالى ساده و لعابدار از دوره تاریخى ( ایلخانى و تیمورى ) مى باشد و دلیل عمده آن وجود دو خزینه با اختلاف سطح 5/1 متر است که خزینه قدیم تر آن در لایه زیرین قرار دارد و توسط خزینه جدید بریده شده است .
قطعات سفالى ساده دوره ایلخانى کشف شده مربوط به ظروفى است که در حمام استفاده مى شده است .
با توجه به ظرفیت محدود حمام که یک حمام کوچک و خصوصى است و با در نظر گرفتن دیوار بیرونى سراسرى که تا مجموعه عمارت اعیانى که در جنوب شرقى حمام و بر فراز تپه اى بلند قرار گرفته ، امتداد یافته است به نظر مى رسد که این بنا حمامى خصوصى بوده و به صاحب مجموعه اعیانى تعلق داشته است .
در منتهى الیه بخش شمالى شهر حریره ، کنار ساحل بلند صخره اى و با فاصله کمى از دریا ، پستى و بلندى ها ادامه دارد ، که بقایاى دیوارها ، چاه ها و کانال هاى آب در آن نظر بیننده را به سوى خود جلب مى کند . در ایتدا تصور مى شد که این آثار هیچ ارتباطى به هم ندارند و فقط مى شد حدس زد که این آثار قسمتى از شهر قدیم حریره بوده و به نوعى با فعالیت هاى دریایى ارتباط دارند .
در مجاورت این آثار ، و در کنار ساحل صخره اى که تقریباً چهار تا پنج متر از سطح دریا بلندتر است و قسمتهاى زیادى از آن به مرور زمان به دریا ریخته ، تعدادى چاه و پلکانى که راه به دریا دارد و حفر شده است . قطر دهانه چاه ها اغلب دو متر است و عمق آن تا سطح دریاست .